СЪБИТИЯ


Посещение на комисар Мария Габриел в Център за компетентност КВАЗАР

Уважаеми колеги,

На 03.02.2020 г., в 09.00 часа,  комисарят по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ г-жа Мария Габриел ще бъде на посещение в лабораторния комплекс на Център за компетентност КВАЗАР, на територията на Института по роботика, бул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2.

Целта на посещението е съвместна работна среща, на която г-жа Габриел ще се запознае с екипа на Центъра, с неговата научно-изследователска дейност, ще и бъдат представени новоизградените лаборатории, както и закупеното специализирано оборудване.

Основни акценти в срещата ще бъдат аспектите за развитие на Център за компетентност КВАЗАР, бъдещите възможности за младите учени и докторанти на центъра, както и участието на България в европейската инициатива Euro QCI и свързаните с това предизвикателства.

Може да заявите участие в срещата на office@quasar.bg

Екипът на ЦК КВАЗАР


Семинар “Лавинни фородиоди: особености и принцип на действие на детекторната система на платформата Clavis3

На 23.01.2020 от 15:00 в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще бъде проведен семинар в рамките на Център за компетентност “Квазар” на тема

“Лавинни фородиоди: особености и принцип на действие на детекторната система на платформата Clavis3 доставена в ИЯИЯЕ-БАН за нуждите на ЦК “Квазар” “

Докладва: доц. Михаил Михайлов от ИЯИЯЕ/Квазар


Информационна среща на Фонд „Научни изследвания”- 16 януари 2020 г.

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обявява  покана за информационна среща за представяне на конкурси по международни научни програми:

– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“

– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“

Срещата ще се състои на 16 януари, четвъртък, от 15:30 ч. в  Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) на ул. 15 ноември №1, гр. София.


 Семинар по квантова криптография

На 09.01.2020 г. от 11:00 часа ще бъде проведен семинар по квантова криптография в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН.

Темата на семинара е: „Coherent One-Way Protocol- принцип на работа на платформата Clavis 3“ на швейцарската компания ID Quantique, която вече е доставена в ИЯИЯЕ-БАН в рамките на Центъра за компетентност “КВАЗАР”.

Докладчик: Грегори Матеин.

Моля да заявите участие на office@quasar.bg


Уведомление за откриване на строителни площадки, във връзка с изпълнение на СМР дейности в лабораториите на ЦК КВАЗАР 

  1. На 04.06.2019 г. в 10.00 часа в сградата на ИР-БАН, находяща се на адрес: гр. София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“ бл. 2, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по Модернизиране на обекти от ЦК QUASAR на територията на ИР-БАН, включително съоръжения, помещения, лаборатории, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“
  1. На 10.06.2019 г. в 10.00 часа в сградата на НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №76, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран симулационен център към ЦК QUASAR на територията на НВУ-гр. В. Търново“
  1. На 10.06.2019 г. в 14.00 часа в сградата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО, находяща се на адрес: гр. Габрово 5300, ул. “Хаджи Димитър” № 4, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по изграждане на две оптични трасета на територията на ТУ-Габрово“.
  1. На 11.06.2019 г. в 11.00 часа в сградата на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН, находяща се на адрес: гр. София 1574, бул „Шипченски проход“ № 67, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по Модернизиране на обект от ЦК QUASAR на територията на ИМС-БАН, включително съоръжения, помещения, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“
  1. На 11.06.2019 г. в 14.00 часа в сградата на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, находяща се на адрес: гр. София 1784, жк. Младост, бул. „Цариградско шосе“ №72, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по Модернизация на обекти от ЦК QUASAR – две помещения на територията на ИЯИЯЕ-БАН и изграждане на оптично трасе на територията на ИЯИЯЕ“.
  1. На 17.06.2019 г. в 11.00 часа в сградата на ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”, находяща се на адрес: : гр. Варна ул. “Васил Друмев“ №73, ще бъде подписан акт образец 2 за откриване на строителна площадка за обект: „СМР по Модернизиране на лаборатории, част от интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на територията на ВВМУ – гр. Варна“.

Ръководителят на Научния екип на ЦК КВАЗАР доц. Лъчезар Георгиев  ще участва в среща с представители на ЕК по инструмента TAIEX-REGIO PEER 2 PEER

На 17 април 2019 г. по инициатива на Изпълнителна агенция ОП НОИР ще се проведе съвместна среща с пресдтавители на агенцията, експерти на ЕК и бенефициенти по Ос 1 на Оп НОИР 2014-2020.

Срещата се организира по Инструмента за техническа помощ и обмен на информация към Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия (TAIEX-REGIO PEER 2 PEER) и има за цел да бъдат обсъдени добри европейски практики в сферата на развитие и управлние на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.

Специални гости на срещата ще бъдат ръководителите на звена в Литовската Централна агенция за управление на проекти- г-жа Визбарете,Директор на отдел “Проекти за структурни и инвестиционни фондове“  и г-н Гуделис, Началник отдел “Научни и образователни проекти“.

 


Националният военен университет-В. Търново ще бъде докамин на първата за 2019 година работна среща на експертите от ЦК КВАЗАР

Екипът на НВУ-В.Търново ще бъде своеобразен домакин на месечната работна среща на Център за компетентност КВАЗАР.

Срещата се проведе на 24.01.2019 г. от 10.00 часа в централната сграда на университета в гр. Велико Търново.

Членовете на екипа за управление ще обсъдят предстоящия през м. Февруари първи технически и финансов отчет по проекта.

Научният екип ще представи напредака в планирането и изпълнението на научната дейност на центъра и предизвикателства пред Центъра за 2019 година.